Pages

Tàn.Hơi thở hoạ than hâm hấp
Âm ỉ thân này tựa hoa tàn cỏ phai 
Èo uột cốt thép, sắt son 
Râm rang chí hỏi hư không vận mệnh

Trong nắng cháy, gió nồm kia, 
Ngự trị một đê mê hoá vũ bão 
Thân này xanh mát, tỉnh tươi 
Nay u mê, nóng lạnh, nằm thoi thóp

Ăn uông vô can, vô phạt,
Nhạt tuyệch vị muối, ngọt lịm vị chanh
Mặt nặng, mày nhẹ, khó khăn, 
Bất đắt dỉ, đê mê bao giờ tan? 

(thơ con cóc phóng đại 200 lần sự khó chịu trong người trong thời khác giao mùa)

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.