Pages

Blank.


Cuộc nói chuyện đường dài biến mất.
Câu nói vô tình
Người dưng nước lã
Nặng lòng, môi bấu.
Ủy lạo tinh thần giả tạo
Thói quen hằng ngày
Con người thay đổi.
Tôi buồn vì cái thân thiết đó ... sẽ chẳng còn tồn tại lâu đâu...
Sóng đó
Gió đó
Rồi ... ?

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.