Pages

I am a machine


I want to stop everything.
'District 9' is ready to watch.
But hell no.
I got a mess in my room
But cannot find a way to make the best out of it.
So I'm beginning to stare
and think ...
2 hours later.
I got one thing that work.
A prototype of my 'slapping machine'.
( Actually, it is just one tiny part of it ... )

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.