Pages

Can it get any worse ?I have lost : student card, oyster card, library card, boost card, some other crap promotion cards, and lost my phone in a day.
'Đời buồn như chó cắn!'
But planning on getting bit by bit back from now, start with oyster card and my student card tomorrow.
And maybe phone shopping next week when I'm done with uni's work.

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.