Pages

Chân điTuấn trước ba đã ở Đà Lạt.
Tuần này ba đang ở Hà Nội.
Tuần sau ba sẽ ở Tiền Giang.

Tuần trước tôi đã ở Đà Lạt.
Tuần nay tôi chuẩn bị đi miền Trung.
Tuần sau tôi mới về Sài Gòn.

Tuần sau nữa sẽ là sinh nhật hai ba con.
Hi vọng là ba và tôi sẽ không nhận show đi lung tung nữa.
Tuần sau sau nữa cả nhà sẽ ra Nha Trang :).

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.