Pages

House.

'Spacious one bed flat in Leafy Stockwell.'
I fell for the title
I called
and I got the house.

My new address :
26 Stockwell Park Crescent
SW9 0DE
London, United KingdomPlanning on putting my single bed on the black chair's position and yes, converting the living room into my own room.


The double bed arrived today. The landlord helped to build it up.

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.