Pages

Ngày 22.

DSC_6446

Sự mất tích bí ẩn của túi con mèo xanh 3 chân đựng Oyster card và HSBC card.
Hiện tượng mê đọc sách bất thình lình trên xe bus làm đi lố đoạn đường về nhà.
Buồn ghê nơi.

Vừa mới bắt đầu đọc 'How to be a graphic designer, without losing your soul' by Adrian Shaughnessy:
"I've added the phrase 'without losing your soul' to the book's title because it seemed the best way to emphasize a key aspect of my intention: namely, to write a book designed to help those who believe that graphic design has a cultural and aesthetic value beyond the mere trumpeting of commercial messages; a book for those who believe that we become graphic designers because we are attracted to the act of personal creation; and a book for those who believe that design is at its best when the designer's voice is allowed to register, and is not suppressed in favour of blandness and sameness."

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.