Pages

X-men first classNgồi trong rạp, coi hết tour quảng cáo trailers mãi miết các film nhân dịp hè, chuẩn bị chiếu film, trang thông tin hiện lên cục icon ở trên rồi ghi thời lượng phim. Nhìn xong trong cùng một lúc, mình hỏi nhau rồi cười khặc khặc trong rạp chiếu!
'Anh đã đủ tuổi chưa đó?'
'Are you twelve yet?'

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.