Pages

Trời lạnh.

Trời lạnh, không ra ngoài.
Trời lạnh, lười lười biếng biếng.
Trời lạnh, uống nước đi tè.
Trời lạnh, làm việc chậm lè.
Trời lạnh, không nấu ăn, chưa rửa bát.
Trời lạnh, order pizza.
Trời lạnh, chờ pizza.
Chờ chờ buồn buồn
Buồn buồn nhớ em má-hơm.Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.