Pages

Kim Chee

Cả nhà đi ăn Kim Chee, super-posh korean restaurant nhân dịp ảnh có coupon 50% off everything on Sunday :))!
Bonus ảnh thiếu nữ bên hoa hường :)) Trừ điểm thời tiết điên tháng 4 mà nó nóng 5 độ!
Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.