Pages

Đì sớt tây sần


Trong cuộc đời sinh viên, chắc cái món không-đội-trời-chung nhứt quả đất là cái món DISSERTATION!!! 
Hú hú hú, bứt tóc, bứt tóc, bứt bứt tóc.
Tự nói vào mặt mình: Thôi, 4h sáng rồi, em được phép đi ngủ. Mai nhớ mua thêm Redbull cho tập 2 của bộ phim truyền hình nhiều tập: "Đêm trắng mùa đông".Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.