Pages

Lý do lý trấu.


Lý do lý trấu lúc không tập trung trong lúc đang làm bài là vì chưa uống Red Bull!
Chạy xuống nhà ra cái siêu thị gần đó mua liền liền.
Lên uống cái rụp hết chai thì ngồi đây gõ tường thuật để tránh phải tập trung làm bài.
Trời ơi.

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.