Pages

Valentine card


14-2 hai đứa ăn chơi tanh bành mà tới màn trao thiệp thì cùng hẹn hò thôi tối nay đi chơi về trước khi ngủ nằm viết cho nhao rồi trao tận tay tận mặt 2 tấm thiệp mua trước 50 tuần mà chưa kịp viết =)))))
Adult content 18+ nha mấy bạn, nhìn hình demonstration là biết =)))))

Recap lại để làm xử sách cái coi, không là quên liền với 2 con người trí-nhớ-con-cá này :))
- đi coi "Warm Bodies" trong khi chờ Walking Dead ra tiếp :)). Film Zombies gì kì cục, thiệc là chick-flick =))))), zombies yêu người rồi được cảm hoá và từ từ phục hồi và hoá thành người =)))) Trời ơiiiiii! HOW!! =))))

- muốn đi TGIF để ăn beefsteak ngon bát cháy bọ chét mà bị bắt chờ nửa tiếng nên thôi bay wa Frankie&Bennys cho lẹ! Uống cocktail jugs trong khi chờ đợi:
Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.