Pages

Color Me Run, Saigon

Hats off to us who just completed 5km run a.k.a walk (lol)
Color powders in ears, eyes, hairs, underwear etc.
Extreme fun. Wild young thing.
Timomatic vs Kello Rowland.
Remarkable! Thank you Pulse Active! 

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.