Pages

Ít.

Nhiều ý tưởng, ít thời gian,
Muôn vàn thứ tung hoa, ít thời gian!
Có một tia sáng ghé qua,
Vẽ lá, tô hoa, tạc tượng, khắc gỗ
Ước gì có một nhân bản
Thời gian dù ít, chí khắc nhân đôi
Ba đầu, sáu tay, hai óc
Làm cho thoả thích khỏi suy nghĩ nhiều!
.

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.