Pages

Happy Pills series - No.1


Dăm ba chuyện phím đời thường vui tai vui mắt

(Gửi xe)
- Mấy tiền chú?
- 3 tiền.

(Nghe lóm - khung cảnh du thuyền đậu ở cảng gần Bến Nhà Rồng)
A: Tàu cánh ngầm đẹp quá mày ơi.
B: Cái gì vậy má? Cái này là tàu lớn trong Titanic đó má ơi!

(Đi mua cơm trưa - chạy xe Lead)
- Tướng mày chạy xe này hổng đẹp.
- Dạ?
- Tướng mày to vầy phải chạy Nô-vồ mới đẹp! Tướng tao chạy xe này cũng hổng đẹp.
- Dạ...
Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.