Pages

Khuya 01Có những thứ rất lạ đang diễn ra.
Đã 3 ngày liền mắt không buồn đi ngủ sớm, nó khiến mình mệt và làm mọi thứ một cách chậm rãi vào sáng ngày hôm sau.
Không còn hứng ăn uống, 1 cốc sữa cho brunch cũng đủ để mình không thấy đói và làm bài đến tận 6 giờ chiều.
Những khi như vậy, không phải không cảm giác ra được mà không biết làm sao để thay đổi.
Bài vở, chuyện đời, nhiều lúc carefree, nhiều lúc stressful.
Phải chi mình có cái remote điều khiển mọi thứ. Hay để remote focus trong não của mình thôi cũng đủ, deal with the problem one by one, not all at the same time.
Mai là thứ 6, còn 3 ngày là nộp bài. 'Hình như' vẫn chưa đủ 50 pages ... nhưng cảm giác được, có 1 cái gì đó đang đến, ideas maybe, energy maybe.
Thôi, set limit cho myself là phải finish 70% = 70 pages. Vậy nhé.

Impossible is nothing. but nobody is perfect to do that nothing.
Đi ngủ. 0338

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.