Pages

Blossom.

A lovely day out at Holland Park with Hoa Hoa và Phô Phô :)).
According to Hoa Hoa : 'A friday kind of love'
Let's live, laugh, love.
Phô Phô : 'Kìa, cái đó là rau muống đó !' =))))))))
Ghê quá, 3 con thú ăn kiến. Con ở giữa là kiến chúa =)) !

Series 'Người đàn ông bí hiểm' :
Tiếc mục chính :)) : our delicious meal later that day including roast duck, duck in orange sauce, mushroom & bamboo in oyster sauce ! nom nom nom
All taken by HH hết đó :)). Công nhận, có flash lên thì có nét riêng của nó <3 ehehe !!

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.