Pages

Hai mươi lăm


I set the alarm at 7:00
The alarm kept ringing
I kept pushing snooze
I woke up at 8:20
Think back to last night,
I fall asleep around midnight recently
I don't like this sleeping pattern,
Sleep early wake up early
But not effective for me.
Not yet to include the overwhelming situation
That is happening around.
...
...
I will stop mumbling and laze around
I'm looking forward to 2 weeks later.
When I can actually enjoy the sun outdoor.

P/s : đáng lẽ post sáng nay, mà chỉ vì 'ko có hình minh họa' =(( :)) Mình đúng tuổi con 'ngựa'! Next post will be about my lovely day out with couple Hoa Hoa & Phô Phô :)).

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.