Pages

Morning sunshine.'Wake up,
it's the beautiful morning
Honey, while the sun is still shining
Wake up,
Would you like to go with me?
Honey, take a run down to the beach.'

P/s : thông cảm, bệnh 'excited bất thình lình' tái phát :)).

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.