Pages

Oyster CardĐiện thoại reo.
- Oyster mày bị người ta lấy mất rồi !!
- ...
- Alo ?
- Thằng nào lấy ?
- Người ta lên xe kiểm tra xong thấy thẻ không phải của tao nên người ta lấy rồi.
- Tao năn nỉ đủ điều, nó là tao đi gấp quá lấy vội, có gì thì phạt tao chứ đừng lấy thẻ mày mà người ta không chịu, nói như vậy không được. Nó đưa tao cái số điện thoại để gọi đến trình bày sự việc rồi có gì nó sẽ gửi thẻ về trong vòng 3-4 ngày.
- ... uh. Thôi chừng nào về rồi tính.

Cầm điện thoại gọi.
- Đang ở đâu rồi ?
- Đang đi bộ về, cũng gần tới nhà rồi. chi vậy ?
- Uh, đã điền xong cái form của tfl, lost and stolen oyster card rồi, chỉ cần đóng £5 làm lại cái mới. Không phải gọi điện thoại cho tụi nó nữa chi cho mắc công.
- Không, người ta nói không tốn tiền gì mà. Với lại tao đưa người ta địa chỉ nhà rồi.
- ... uh ... vậy thôi, về nhà tính. Gọi cho nó, nếu mà tốn tiền thì cứ cúp máy. Vì thường như vậy sẽ bị phạt £20.
- Không, nó nói với tao là không có phạt, chỉ phải trình bày sự việc thôi rồi nó sẽ gửi thẻ mày về.
- ... uh, thôi thì về nhà tính.

Về đến nhà. Cầm điện thoại gọi cho nó
- Hello sir, what is your password when you registered for the oyster card ?
- Sorry, oh, er ... let me remember ,,, is it ********.
- No sir. The question was about your mother's name.
- Oh, i see. So it's is ****** ?
- No sir.
- Is it *********** ?
- It's not the correct one. It have 9 letters.
- 9 letters ? Ok, lets me write down and check.
- Oh, I think i got it. ********* !
- Correct. Well ... now we inform you that you have lost your oyster card. We cannot give you back, I'm sorry. You will have to buy a new one or renew your oyster. You can do it online by yourself in the TFL website. Find the 'Lost and Stolen Oyster' and apply for the new one, it will cost you £5 and you will get the card around 5-7 days.
- Ok, thank you. *dập máy*

Nhìn. Nói quả quyết.
- Thấy chưa, vậy cũng như không, nó cũng kêu là phải đăng kí lại trên TFL, tự nhiên tốn tiền gọi điện thoại mất bao nhiêu phút rồi cuối cùng nó cũng kêu làm lại cái mới.
- Điện thoại đâu có tốn tiền đâu...
( Cuộc nói chuyện có thể go on and on if I said : - Không phải vấn đề tiền bạc mà là tốn thời gian ... bla bla bla. But luckily, it ended right there. )

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.