Pages

She and HimLingering Still
---

I like to learn things slow
I like learning a lot
I like to get it all again and in the end
You know you get what you got
I like to mean what I say
But it don't always come through
'Cause if I say it all again, again, again
It doesn't make it more true.
...

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.