Pages

109 phút.Nói điện thoại ba lần
Hai lần 47 phút và một lần 15 phút
Vì : 'Gọi điện thoại nước ngoài đường dài là phải như vậy, hồi tao gọi cho bạn tao cũng vậy. Chắc điện thoại nhà mình có limit, cứ 47 phút nó sẽ tự động tắt và mày phải gọi lại để nói chuyện tiếp tục.'
'Sao tao với mày nói chuyện nhiều và lâu vậy ? Mày bị ghiền nói chuyện với tao hả ?'
'Mắc địch, thì tại nghe ba hỏi là hai ngày nay không liên lạc được rồi sẵn tiện hỏi thăm hết bệnh chưa thôi. Sao bệnh gì mà bệnh wài vậy ?

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.