Pages

Morning laugh 2

The Bed Dance from katie sokoler on Vimeo.Love these happy moments that been captured and it makes people giggles easily.
------------------

Yesterday was pretty odd.
I turned sick.
Cough, fever, diarrhea.
Stayed in bed whole day with unstable sleeps
Cold then hot.
Panicking if this keeps going on and on ... till next week ?!
Nah, I've been better today.
Will be able to go out soon ...
Maybe not ? I've been out so much for the whole holiday.
Dad's over-worrying, cooking congee and booking a total health check for me this Fri.
Me, over-worrying : lỡ khám tổng quát ra bị cái quái gì kinh khủng thì sao bây giờ ?
Lỡ 'máu trong mỡ' 'too' thì SAOOOO ĐÂY ?!?!? =)) =(( :))))))) !

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.