Pages

Decisions.I've been waiting for s.o to upload this to Youtube to share.
Thinking of uploading it myself since the first time I listened to this song, I instantly wanted to share to all of my beloved ones.
This song helped me out lots, specially in my most depressing house hunting days where things could really get out of your hand, overwhelmed and made you think 'is life that suck?' ...
And it fits all situations i believe.
Here you are :)

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.