Pages

Đêm.

- Tại sao bỏ quá nhiều rác ?
- Vì trước đó nó không phải là rác.
- ?
- Ừ, trước đó nó là món đồ có giá trị kỉ niệm và chứa đựng kí ức.
- Còn bây giờ ?
- Thời gian đã tước đi tất cả giá trị vật chất tinh thần trong nó.
Giờ nó không là gì cả. Lơ lửng trong không gian và vô giá trị rồi từ từ thành 'rác'.
- Ừ, vậy bỏ nhé.
- Ừ ... bỏ.

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.