Pages

F5Có hứng viết blog.
Nhưng chọn re-design nó trước
Vừa refresh cái blog.
Không hài lòng cho lắm vì ngày tháng đã bị chuyển thành undefined quá quỷ gì đó ?!
Hơi hết hứng
Tức là hứng viết đã hết nhưng hứng post vẫn còn
Gom lại nó thành cái entry dzô dziên thúi này...

5 phút sau ...
càng làm càng không hiểu lắm
thích cái Old template stretch striết gì đó
nhưng vẫn bị lỗi với ngày tháng năm nên thôi xài tạm cái này vậy :)

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.