Pages

Calm.


[ A page of what i've been working on, a 'horrific' book for children. ]

'Stay up or go sleep ?'
I asked myself
one
two
three
four times
. . .
Standing up, I walked
to the kitchen, got the hot water ready and made myself a warm cup of coffee
Those moments before deadlines drive me utterly nut.
always.
a-l-w-a-y-s.

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.