Pages

Ba lùn.- Ba lùn, Tết có gì Hồng Hoa qua nhà mình hỏi thăm chúc Tết nha!
- Uhm, nhưng ba đâu biết lúc nào sang mà ở nhà. Có gì phải điện thoại trước hả?
- Ba lùn biết con đang quen với Hồng Hoa không?
- Ba có nghe chị Vy nói.
- Vậy nữa. Vy nhiều chuyện quá vậy. (biết tỏng tòng tong là sẽ nói từ đời nào rồi!)
- Thì chuyện cũng bình thường thôi mà.
- Ừ, bây giờ con mới nói cho ba biết. Tại Hồng Hoa nói muốn Tết qua hỏi thăm chúc Tết, thì để con nói Hồng Hoa liên lạc với chị Vy.
- Ừ, ba thấy bình thường thôi, nếu Hồng Hoa đi qua có ba ở nhà thì ba tiếp.
- Ừ thì chắc trong mấy mùng Tết đó, để con nói Hồng Hoa liên lạc với Vy coi ngày nào ba và Vy ở nhà thì mới qua chứ.
- Ừ, con có muốn nói gì với ba nữa không? (Tự nhiên ba hỏi câu nào làm con trai nghe mệt tim muốn chết, biết kể gì cho ba nghe nữa giờ, ba muốn nghe chuyện chi tiết hay gì ?!? :)) )
- Thôi hết rồi, muốn kể ba nghe chuyện con đang quen với Hồng Hoa thôi!
- Thì tụi con cứ quen nhau. Nhưng phải ưu tiên việc học trước đã. Phải tập trung học xong thi mới tính chuyện khác. Con quen thì cứ quen thôi. (Ghê quá, ba đã bắt đầu 'dạy học')
- Ừhhhh, con biết rồiiiii, thì quen mà tụi con có ở gần nhau đâu mà sợ xao nhản việc học. Với lại con cũng biết chừng mức màaaa ! ( :-w )
- Ừ, ba biết con biết nên ba chỉ nhắc thôi.
- Ừhhhhhhhh, con biết mà. Mệt ba quá.
- Ừ, thôi ba đi bộ đây. Bai con.

:)) Mệt ba lùn quá !!!

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.