Pages

100th.


'Không phải viết vì ngày tháng năm đẹp, mà viết để chia sẽ cảm xúc.'
Tự viết và tự quote.
Bị bệnh tự đặt pressure on everything.
Mà thiệt ra nó cũng là một cái gì đó đặc biệt, đáng để hô hào mà.
Đây là entry thứ 100 kể từ ngày chơi blogger.
Thiết nghĩ cũng nhìn thứ để đánh dấu.
'On Blogger since November 2009'. 16 tháng.
Rầu quá, ngồi nghĩ quài không ra gì để viết.
Cho than mấy câu...
Rầu quá đau đầu
Về nhà bay lên giường, than với em, nghe em kể chuyện.
Đứa Hong Kong
Đứa London
ngồi xầm xồ hú hà hết hồn tin dựt gân bên Praha.
Em ngủ, cũng định ngủ chút cho bớt rầu chuyện đau đầu
Đâm ra nằm xem cái rột 2 tiếng hết film 'The Next Three Days'
Kết thúc có hậu đâm ra xem xong cảm thấy rất tuyệt,
giống như khám phá ra một điều gì đó mới mẻ vậy.

Kì quá. Blog 100 hơi nhảm. Mà sẽ bấm publish để bỏ đi cái thói quan trọng hóa vấn đề !!!!!!!!!!!

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.