Pages

Khuya.Đánh răng rột rột tự nhiên nhớ ngiu quá.
Chắc tại hôm nay đánh ... lâu, mà em là trùm đánh răng lâu.
Ngiu đánh răng lâu!
Đó sẽ là nick nêm mới của em!
há há

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.