Pages

160411

UNTITLED-GIRL-SERVING-ICE-CREAM-1983-85-1-BB0051parr_commonsense2_lg
Martin Parr, New Brighton series.

Saturday, 16 April, 2011
Time: 23:43
Zero motivation, I'm going to read some books instead!

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.