Pages

V.music




Nghe, nhơ nhớ.

Nguyễn Thị Trung Nguyên
Võ Thanh Tùng
Nguyễn Lê Ái Duy
Nguyễn Mai Hoàng Tuấn
Trần Bích Phương
Trần Lê Phước Hải
Đỗ Thùy Lam
Đỗ Trần Khánh Uyên
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Quang Duy
Nguyễn Việt Tuấn
Đặng Thanh Bình
Nguyễn Thị Vân Anh
Đỗ Minh Nguyệt
Vũ Thị Minh Tân
Hồ Ngọc Quế Hương
Cao Trần Minh Thái
Nguyễn Hồ Tăng Thịnh
Lý Nghĩa Dũng

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.