Pages

Than đầu tháng.

Đầu tháng 12, nhiều chuyện than than nhiều chuyện.
Cái khí hâu khô queo mà bày đặt mưa gió làm cho tính khí con người ta thất thường. Da dẻ xần xùi nhăn nheo, tay chân cong quắt mấy lớp áo.
Người tính không bằng trời tính cái chuyện in ấn ẩm ương kéo dài không biết bao giờ dứt, quá tốn thời gian. 
Dĩ hòa vi quý, quý hóa thất kim ngân.
Nhiều khi nghĩ thì nhiều, làm thì không bao nhiêu, hay ở đó ngồi nghĩ. Bản thân tự nhận xét nhưng chưa thốc tiến sửa đổi.
Đầu tháng 12, than nhiều chuyện nhiều chuyện than.


Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.