Pages

Nhiều.Anh có nhiều em lắm.
Mỗi nước có một em.
Em London,
Em Hongkong,
Em Praha,
Em Vietnam,
Hôm nay lại thêm một em mới,
Em Poland.Ghi để nhớ, niềm vui nhỏ nhỏ, lạ lạ.
Mỗi lần người yêu mình ở một xứ sở nào, là mình lại có thêm một em-số-điện-thoại mới.
Nhưng không ưa Em Poland chút nào, vì em mê chơi không về với anh gì cả.
Về nhanh nhé, anh trông.

(ghi trêu vậy thôi chứ Em đâu ham chơi, bị bặt ợ lại Pọlạnd lạm ạnh buộn muộn chệt!!!)


Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.