Pages

20.

Tự nhiên bị insomnia ngon ơ, nằm không ngủ được móc hình hồi kỉ niệm 20 tháng với em ra xem. 
2 đứa đi coi kịch 'What the butler saw' cười té ghế. Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.