Pages

Cuối tháng

Cuối tháng 2 office bị ô nhiễm tiếng ồn, một là từ service chặt cây ào ào ồ ồ bên đường đối diện, hai là từ cái cổ họng ngứa ngáy khó chịu ho hen sầu não của mềnh.
Bao giờ cho hết mùa lạnh để không phải bị hách-xì-hơi, sổ mũi, viêm mũi, viêm họng, vân vân và vân vânnn!!
Thôi ngồi lén nhắn tin với ngiu tiếp vậy!


Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.