Pages

Tố Tồ

2h sáng một đêm thứ 7 thức khuya, dì Úc với cậu Duy hả hê chơi chat với Tố Tồ u u a a ơ ơ rồi chỉ trỏ xong leo trèo :)) Rồi còn khoe là con đã biết cái đầu đâu, cái bụng đâu, cái tóc đâu, cái tai đâu rồi đó nha!Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.