PagesI like it when you're under the ocean and all you can feel is calm.
I like it when I'm sleeping.
I like it when I'm listening to music because that's the only thing that takes me to another world.
I like it when public bathrooms have scented candles.
I like it when you talk to me like that.
I like it when my hair is fluffy.
I like it when it rains at night and I'm curled up in bed with a good book.
I like it when I turn my head around and I catch you looking back. 

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.