Pages

Hoang mang.

Dạo này tôi hay nghĩ lắm.

Tôi nghĩ về những ngã rẻ.
Hình dung, mường tượng và con đường mình đang đi không còn thẳng...
Đi đâu về đâu?
Hoang mang chứ!
Có những ngã rẽ, sáng tối hoang mang...

Chút thời gian,
Chút can đảm,
Chút thói quen,
Chút mới mẻ.

Cân đong đo đến.
Tuổi còn trẻ, đời còn dài.
Được là được, mất thì thôi.Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.