Pages

Buổi tối trằn trọc.


Năm giây nhìn đồng hồ một lần,
Một giây ngàn suy nghĩ bay bay
Vùn vụt qua đầu, biết sao đây?
Nhắm mắt, không yên rồi lại mở
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành.

Một, một, hai, ba, bốn,năm, sáu,
Sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Một!
Làm trước, hay sau, nay hay mai,
Việc này, việc nọ, xọ việc kia.
Chẳng lành băn khoăn không yên giấc.

Bụng bắt đầu đoi đói, cồn cào,
Mì tôm, cốc sữa hay đi tắm?
Hay lại nằm, cố ngủ, mai làm?
Chao ôi, tầng suất suy nghĩ khủng!
A! Bật dậy! Viết hết ra giấy thôi.


Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.