Pages

#pleasedontgo


My beloved Macbook working normally again after serious strike (2 days untouched). Nearly had a heart-attack (wallet-attack to be precise) by throwing static-screen & black screen and constant beeping... Now we are at peace, I promise to turn you off daily! #MacUserConfession #Istillloveyou #pleasedontgo

Simon Phan

Cung Sư Tử | Thiết Kế Dạo | Thích Du Lịch | Email: simondphan@gmail.com Còn trẻ, khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, người ta nói đã từng là hòn ngọc viễn đông nhưng tự nghĩ chắc vẫn ngấm ngầm toả sáng chứ đâu phải 'đã từng'. Ở hiện tại, nghĩ về tương lai và ít khi nào tiếc nối quá khứ.